Nikon Plan Microscope

Apochromat

  • Nikon CFN Plan APO Apochromat 4X/0.20 Microscope Objective 160mm
  • Exc++ Nikon Plan Apo Apochromat 40x/0.95 Microscope Objective 160/0.11-0.23
  • Nikon CFI Plan Apochromat VC 20X Microscope Objective Lens 0500-0087 Assembly
  • NIKON Plan APO Apochromat 2X/0.01 Microscope Objective 160mm Macro Photography
  • Nikon Plan Apo Apochromat 10x/0.45 Microscope Objective 160/0.17 #1327
  • Nikon Plan Apo 2x Microscope Objective, Plan Apochromat, Mikroskop Objektiv
  • NIKON Plan Apo Apochromat 60X/1.40 Oil DIC H Microscope Objective
  • Nikon Plan APO 4x Apochromat 160mm TL Microscope Objective