Nikon Plan Microscope

Inverted

  • Nikon Eclipse TE300 Inverted Microscope with Plan UW 1X, 2X, Fluor 4X & 0500-0087
  • NIKON Plan Fluor ELWD 20x DIC L Eclipse TS TE TI Inverted Microscope Objective
  • Leica DM Irb Type 090 134 715 000 Inverted Research Fluorescence Microscope Lot 452