Nikon Plan Microscope

Apochromat

 • Nikon Plan APO Apochromat 2X/0.08 Microscope Objective 160mm Optiphot Labophot
 • Nikon CFN Plan APO 100x /1.4 Oil 160mm TL Microscope Objective Apochromat
 • Nikon CFN PlanApo 40X /0.95 Plan Apochromat 160/0.11-0.23 Microscope Objective
 • LEITZ Plan PL APO 4X/0.14 Microscope Objective 160mm Apochromat (Nikon Olympus)
 • Nikon Microscope Objective Lens CF Plan Apochromat 100x NA 1.40 for finite 160
 • NIKON CFN Plan Apo Apochromat 10X/0.45 Microscope Objective 160mm
 • Nikon CFN Plan APO Apochromat 4X/0.20 Microscope Objective 160mm
 • Exc++ Nikon Plan Apo Apochromat 40x/0.95 Microscope Objective 160/0.11-0.23
 • Nikon CFI Plan Apochromat VC 20X Microscope Objective Lens 0500-0087 Assembly
 • NIKON Plan APO Apochromat 2X/0.01 Microscope Objective 160mm Macro Photography
 • Nikon Plan Apo Apochromat 10x/0.45 Microscope Objective 160/0.17 #1327
 • Nikon Plan Apo 2x Microscope Objective, Plan Apochromat, Mikroskop Objektiv
 • NIKON Plan Apo Apochromat 60X/1.40 Oil DIC H Microscope Objective
 • Nikon Plan APO 4x Apochromat 160mm TL Microscope Objective