Nikon Plan Microscope

Objective (40/40)

 • Nikon Plan APO 100x /1.40 Oil 160/0.17 Microscope Objective 100 PlanApo
 • Nikon Plan Apo 100X/1.40 /0.17 DIC H WD 0.13 Oil Microscope Objective
 • Nikon CFI Plan Apo 60x/0.95 DIC N2 /0.11-0.23 WD 0.15 Microscope Objective 103%
 • Nikon Optiphot Compound Brightfield Microscope With Objective Plan 1,4,10,40,60
 • Nikon CF Plan 100X/0.80 C BD DIC ELWD Microscope Objective Lens /0
 • Nikon Plan APO 40x/1.0 OIL 160/0.17 Microscope Objective
 • Nikon Plan UW 1x /. 04 Low Power Eclipse CFI Microscope Objective
 • Nikon LU Plan 50x ELWD B EPI L & LV Series Industrial Microscope Objective
 • NIKON PLAN APO 40 x 0.95 WD 0.14 OBJECTIVE Eclipse Microscope E200 E400 E600
 • Nikon M Plan 100x ELWD Dry 210 TL Metallurgical Microscope Objective
 • Nikon Plan Apo 40X/0.95 DIC M /0.11-0.23 WD 0.14 Microscope Objective
 • Nikon Plan Fluor 40x /. 75 /0.17 DIC M Eclipse Microscope Objective Eclipse
 • Nikon Plan Fluor 60x 0.85 0.11-0.23 Wd 0.30 Microscope Objective Eclipse I
 • Nikon CF Plan 100x BD ELWD DIC M27 Infinity Microscope Objective
 • Nikon Plan Fluor ELWD 20X/0.45 /0-2 WD 7.4 DIC L Microscope Objective
 • Nikon S Super Plan Fluor ELWD 20X ADM Ph1 Phase Microscope Objective MRH48230
 • Nikon Plan Apo 20X/0.75 /0.17 WD 1.0 DIC M Microscope Objective Mint Condition
 • Nikon Plan Fluor ELWD 40x/0,60 DIC M Ph2 DM Eclipse Microscope Objective
 • NIKON Plan Fluor 40x/0.75 Ph2 DLL Phase Contrast Eclipse Microscope Objective
 • Nikon Plan 100x NCG Air / Dry CFI Eclipse Microscope Objective
 • Nikon Plan Fluor 40X/0.75 /0.17 DIC/N2 WD 0.66 Microscope Objective
 • Nikon BD Plan 100X ELWD Microscope Objective 210mm Extra Long Working Distance
 • Nikon M-Plan Microscope Objective Lens Set 5/10/20/40/60/100
 • Nikon CFI Plan Apo DIC 10X Microscope Objective
 • Nikon CFI Plan APO 60X Microscope Objective
 • Nikon Plan Apo VC 100x/1.40 Oil DIC N2 Eclipse CFI Microscope Objective
 • Nikon Stereo Microscope Objective Lens HR Plan APO 1.6X MNH45200